Asukoht      I etapi krundid      II etapi krundid      Pildid      Kontakt        in english  
      Räniküla Tehnopark      

Räniküla tehnopark asub Tartust 1 km edelas, Jõhvi-Tartu-Valga maantee 140. kilomeetril Räni külas, Kambja vallas, Tartumaal.
Tehnopark on jagatud kaheks etapiks.

I etapp. Kinnitatud detailplaneeringu kohaselt jagatud 15-ks krundiks kogupindalaga 67691 m2, millest maksimaalne täisehitamise pind on 20307 m2.
Detailplaneeringut on võimalik muuta ja krunte liita ning jagada.
Praeguse detailplaneeringu kohaselt on ühele krundile lubatud 2 kuni 3 hoonet, kõrgustega 8-10 m.
Kruntide sihtotstarve on äri- ja tootmismaa.
Kruntide keskelt jookseb 12m laiune teemaa, millest 8,5m laiuselt on planeeritud sõidutee.

� Tartu linna vee- ja kanalisatsioonivõrgu liitumispunktid krundipiiril
� Liitumine Eesti Energiaga 20A (võimalus soetada lisavõimsust otse Eesti Energiast)
� Side liitumisvõimalus (otse Elion Ettevõtted AS-ga)
� Sadevee trass
� Gaasitrass


II etapp. Detailplaneering on kinnitatud sügisel 2011.
Detailplaneeringualas 8 äri- ja tootmismaa krunti kogupinnaga 65047 m2, millest maksimaalne ehitusalune pind on 19400 m2. BF Property OÜ : Võru 55 Tartu : Tel. +372 56 222 742 : www.tehnopark.eu